Прозорци

MMG > Прозорци

ПВЦ Прозорци

За разлика од мебелот и останатите апарати за домаќинство, прозорците не се менуваат често. Просечниот рок на нивното траење е околу 30 години. Менување на прозорците често отвара дополнителни трошоци како разрушување и опшивка на ѕидовите после монтажа.

Алуминиумски Прозорци

Елегантниот алуминиумски профил гарантира максимален пристап до светлина и разновидност на апликации. Нашето долгогодишно искуство во дизајнот и производството ни овозможува да правиме сложени алуминиумски прозорски конструкции.

КОНТАКТ

    Адреса
    Ул. 15 Корпус бр. 21,
    6000 Охрид

    Телефон: +389 075 453 850
    Email: contact@mmg.mk